Election Control Room
चुनाव कंट्रोल रूम-इटावा 05688-255725

 

कार्मिक प्रकोष्ट 05688-259765
इटावा सदर 05688-250104
भरथना 05680-225022
सैफई 05688-276072
जसवंत नगर 05688-274026
चकरनगर 05680-221033