Home     |     Geography     |     History     |     Leisure     |     DEO Portal     |      e-District  
Tender Document - District Etawah
S.No Subject

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, इटावा पत्रांक 695/05/पॉली क्लीनिक/अकुशल कार्मिक/2017-18,दिनांक:-09-08-2017 Cilick Here

 

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, इटावा पत्रांक 454/05/बहु०प०चि०स०ई०/ वाहन /2017-18दिनांक:-22-06-2017
कार्यालय नगर पालिका परिषद, इटावा अल्पकालीन निविदा सूचना पत्रांक -1672/सा0प्र0-स्टोर/2017-18,दिनांक:-19-06-2017
कार्यालय नगर पालिका परिषद, इटावा अल्पकालीन निविदा सूचना पत्रांक -1605/जलकल वि0-स्टोर/2017-18,दिनांक:-09-06-2017
कार्यालय नगर पालिका परिषद,  इटावा पत्रांक- 176/ज०नि०वि०/निविदा/2017-18 दिनांक-03.06.2017
कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी , इटावा पत्रांक 309/05/बहु०प०चि०स०ई०/ वाहन /2017-18 दिनांक: 23-05-2017
कार्यालय जिला पंचायत,इटावा पत्रांक:06/सा0नि0वि0-ई-निविदा सूचना/2017-18,दिनांक-15.05.2017
कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,इटावा‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌अल्पकालीन निविदा सूचना,पत्रांक-237/05/हु0प0चि0स0ई0/वाहन/2017-18,दिनांक-08.05.2017
कार्यालय नगर पालिका परिषद,इटावा पत्रांक-1417/स्टोर/निविदा/2017-18,दिनांक-02.01.2017
कार्यालय नगर पालिका परिषद,इटावा पत्रांक-1416/स्टोर/निविदा/2017-18,दिनांक-02.01.2017
कार्यालय राजस्व विभाग नगर पालिका परिषद  इटावा पत्रांक-1401/ साoप्रo- राoविo/2017-18 दिनांक-27.04.2017
कार्यालय नगर पालिका परिषद,इटावा अल्पकालीन निविदा सूचना,पत्रांक-151/ज०नि०वि०/निविदा/2017-18,दिनांक-26.04.2017
कार्यालय नगर पालिका परिषद,इटावा अल्पकालीन निविदा सूचना,पत्रांक-144/ज०नि०वि०/निविदा/2016-17,दिनांक-21.04.2017
कार्यालय राजस्व विभाग, नगर पालिका परिषद,इटावा निविदा सूचना,पत्रांक -1252/रा०वि-नि०सू०/2016-17,दिनांक-24.03.2017
कार्यालय नगर पालिका परिषद,इटावा निविदा स्थगन सूचना,पत्रांक -1038/ज०नि०वि०/2016-17,दिनांक-04.01.2017
कार्यालय नगर पालिका परिषद,इटावा सूचना /विज्ञप्ति संख्या -1027/रा०वि०/2016-17 दिनांक -02.01.2017

Home