Close

Municipalities

Nagar palika Parishad Bharthana

Sabji Mandi,Krishna Nagar Bharthana, U.P.206242

Email : eobharthana[at]gmail[dot]com
Phone : 05680-225221
Website Link : http://www.nppbharthana.com/

Nagar palika Parishad Etawah

Main market, Lalpura, Etawah, U.P.206001

Email : etawahnagarpalika[at]gmail[dot]com
Phone : 05688-252397
Website Link : http://nppetawah.in/

Nagar palika Parishad Jaswantnagar

Nagar palika Parishad Jaswantnagar Etawah, U.P. 206245

Email : nppjaswantnagar[at]gmail[dot]com
Phone : 05688-274208
Website Link : http://www.nppjaswantnagar.com/

Nagar Panchayat Bakewar

Nagar Panchayat Bakewar, Etawah U.P. 206124

Email : nagarpanchayatbakewar[at]gmail[dot]com
Website Link : http://www.nagarpanchayatbakewar.com/

Nagar Panchayat Lakhna

Nagar Panchayat Lakhna, Etawah U.P. 206127

Email : nppjaswantnagar[at]gmail[dot]com
Phone : 05688-274208
Website Link : http://www.nagarpanchayatlakhna.com/